ژوئن 15, 2020
بخش overview گوگل ادوردز

بخش overview در پنل گوگل ادوردز چیست؟

بعد از ورود به پنل گوگل، اولین صفحه ای که با آن مواجه خواهید شد، بخش overview  است. پیشتر نحوه ساخت کمپین تبلیغاتی در گوگل ادز […]