اکانت مدیریت شده گوگل ادوردز، روشی نوین جهت انجام تبلیغات با مدیریت و تنظیمات توسط کارشناسان ما

اکانت های مدیریت شده گوگل ادوردز

شما با انتخاب هر یک از پلن های تلیغاتی مدیریت شده گوگل ادوردز، با انتخاب متن تبلیغاتی، کلمات کلیدی، زمان نمایش، کشورهای مورد نظر و سایر جزئیات بدون هیچ گونه محدودیتی می توانید شروع به تبلیغاتی متنی در صفحه اول موتور جستجوی گوگل کنید.

تفاوت این نوع اکانت ها با اکانت اختصاصی در هزینه ی اولیه ای است که پرداخت می شود. در این نوع اکانت ها:

شما نیازی به تسلط داشتن به جزئیات گوگل ادوردز ندارید و این کار را به کارشناسان ما خواهید سپرد که بهترین و بهینه ترین حالت ممکن را برای شما تنظیم کرده تا کمترین هزینه به ازای کلیک را پرداخت کنید

ساخت اکانت گوگل ادوردز هزینه دارد و شما با خرید یکی از پلن های مدیریتی گوگل ادوردز، هزینه اولیه برای ساخت اکانت گوگل ادوردز را نخواهید داشت.

با خرید یکی از پلن های اکانت گوگل ادوردز مدیریت با توجه به نیاز شما کمپین تبلیغاتی شما ساخته شده و پس از بررسی و تحلیل به بهینه ترین حالت ممکن تنظیم می شود و بعد از یک الی دو ساعت تبلیغ شما در گوگل وجود دارد.

ویژگی های اکانت مدیریت شده

اکانت های مدیریت شده گوگل ادوردز مناسب با هر بودجه ای در نظر گرفته شده است شما با انتخاب هر کدام از پنل ها به سرعت شروع به تبلیغات کنید و مطمئن باشید از نتایج دریافتی از تبلیغات خود در گوگل شگفت انگیز خواهد شد.

 • ارائه دامنه بین المللی رایگان
 • کارمزد شارژ اکانت رایگان است!
 • طراحی سایت رایگان در صورت نیاز
 • ساخت بی نهایت کمپین تبلیغاتی رایگان
 • متن تبلیغاتی و کلید واژه ها بدون محدودیت
 • بهینه سازی تبلیغات جهت کاهش هزینه تبلیغ
 • تنظیمات زمانبندی و مکان نمایش تبلیغات

پلن های تبلیغات در گوگل ادوردز

در پلن های مدیریتی گوگل ادوردز، مدیریت اکانت توسط کارشناسان بای ادورد انجام می شود. دریافت جزئیات اکانت های مدیریت شده
250 هزار تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 16%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
450هزار تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 13%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
850هزار تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 11%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
1.250هزار تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 9%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
2میلیون تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 8%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
3میلیون تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 7%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
4میلیون تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 6%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل
5میلیون تومان

کارمزد مدیریت تبلیغات 5%

 • گزارش روزانه نامحدود
 • تعداد کلید واژه ها نامحدود
 • قابلیت تغییر متن تبلیغات
 • پشتیبانی از دامنه بین المللی
 • قابلیت تغییر آدرس سایت
 • طراحی سایت تبلیغاتی رایگان
 • مشاوره سئوی رایگان
 • دسترسی مستقیم به اکانت گوگل